togBane NOR har igangsatt detaljregulering av dobbeltspor jernbane fra Sørli til Åkersvika. Planen er en oppfølging av vedtatt kommunedelplan for InterCity Dovrebanen, Sørli-Brumunddal.

Kommunedelplan for strekningen Sørli-Åkersvika ble vedtatt i Stange Kommune 15/12/2016.

Planprosessen for detaljregulering kan følges i kommunens Plandialog.

 

Kontaktpersoner i kommunen:

Planrådgiver Jonny Iversen, jonny.iversen@stange.kommune.no
Tlf. 62 56 21 47

Plansjef Kjersti W. Gillund, kjersti.westgaard.gillund@stange.kommune.no
Tlf. 62 56 21 57

    Spørsmål i prosjektet kan rettes til Bane NOR:

    Planleggingsleder Sverre Setvik, sesv@banenor.no
    Tlf. 922 87 758

    Aktuelle dokumenter