Plan for skolens psykososiale miljø 2018-2019
- med ordensreglement.

Å høre til - trygt og godt skolemiljø
Våre pedagogiske prinsipperSlik gjør vi det på Arstad

Informasjon til foreldre rundt regelverket for spesialundervisning i skolen.

Se her

Søknader (innlogging i Visma Flyt Skole)
- Permisjonssøknad
- SFO (påmelding, endring, utmelding)
- Leksehjelp

Se her