Du er nå kommet til hjemmesiden til virksomhet Tilrettelagte tjenester. Stange kommune har ansvar for å sikre at innbyggere som oppholder seg i kommunen tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester jfr. Helse- og omsorgstjenesteloven §3-1. Tilrettelagte tjenester skal derfor planlegge, iverksette og gjennomføre nødvendige tjenester til tjenestemottakere som er hjemmeboende i et av kommunens 12 bofelleskap. Dette gjelder praktisk bistand etter Helse- og somsorgslovens §3-2 nr.6 bokstav b og er rettet mot personer som er helt avhengig av personlig assistanse for å greie dagliglivets gjøremål grunnet somatisk elle psykisk sykdom, skade eller lidelse, rusmiddelproblem, sosiale problem eller nedsatt funksjonsevne.

Tilrettelagte tjenester tilbyr også avlastning til barn og unge fra 0-18 år på kommunens avlastningssenter eller gitt som privat avlastning.

Denne hjemmesiden vil gi deg viktig informasjon om vår tjeneste. Klikk deg inn på hovedkategorier på venstre side. Videre blir det lagt ut artikler om ulike ting som skjer i vår virksomhet.

Web-ansvarlig Knut Halvorsen,

Mob. 468 90 075,

E-post: knut.olav.halvorsen@stange.kommune.no

 

Besøksadresse:

Storgata 45

2335 Stange

 

Postadresse:

Stange kommune

Tilrettelagte tjenester

 Postboks 214

2336 Stange