På vegne av veterinærvakta i Hamar, Løten og Stange i disse koronatider:

«Til veterinærene får pålegg om annet vil de holde produksjonsdyrpraksis og vakt i gang som normalt, men de vil utvise ekstra forsiktighet i tiden framover.

En oppfordring til alle bønder i distriktet er å ta en gjennomgang av smitteslusen sin og sørge for at ren dress og støvler (ev. skoovertrekk) er tilgjengelig. Det må være tilgang til vaskemuligheter med såpe, tørkepapir og hånddesinfeksjon.

Dersom du er i karantene, har luftveissymptomer, har fått påvist smitte, eller har vært i kontakt med noen som har fått påvist smitte må du gi beskjed om dette ved kontakt med veterinærene.»

 

Vi håper alle kan følge denne oppfordringen fra veterinærene, så bidrar vi alle til å redusere smitten.

 

Veterinærvakta er interkommunal for Hamar, Løten og Stange. Det er Stange kommune som administrerer vakta på vegne av de gjeldende kommuner.

Dette er en akuttelefon!
Veterinærvakta gjelder for akutt syke og skadde dyr!
Produksjonsdyr som ikke kan flyttes er hovedprioritert!

Telefon: 62 56 24 30

Vaktordninger gjelder fra kl. 16.00 - 08.00 på hverdager, og i helger og på helligdager.

Vakta har plikt til å:

  • Oppfylle hjelpeplikten etter dyrehelsepersonelloven § 14
  • Yte veterinærhjelp før neste dag av dyrehelse-, dyrevern- og næringsmessige hensyn
  • Ivareta offentlige interesser

 

Veterinærvakta er etablert for å skaffe nødvendig hjelp utenom ordinær arbeidstid. Veterinærvakta er en nødvendig del av beredskapen mot alvorlig smittsomme dyresykdommer og er viktig for å opprettholde god dyrevelferd.

 

vetvakthege