Tilskudd i skogbruket skal stimulere til økt verdiskaping, bærekraftig utnyttelse av skogressursene og bevaring og utvikling av miljøverdier i skogen.

De ulike tilskuddsordningene i skogbruket er:

  • Skogsveger
  • Skogkultur og andre kvalitetsfremmende tiltak
  • Miljøtiltak i skog
  • Tiltak for økt aktivitet og ressursutnyttelse
  • Skogbruksplanlegging med miljøregistrering
  • Skoggjødsling og tettere skogplanting som klimatiltak

 

De fire første tilskuddsordningene listet opp over er regulert av forskrift om tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK). For disse ordningene har tiltaksstrategiene for tildeling av midler for kommunene Hamar, Løten og Stange nylig blitt rullert med politisk behandling.

 

Tiltaksstrategiene finner du her - trykk på bildet.

tiltaksstrategi

Kontaktperson:

Bent Roger Hegg - 404 48 146 - brh@stange.kommune.no

Karl Owren - 404 03 564 - karl.owren@stange.kommune.no