Råd og informasjon om koronavirus

 

Alarmtelefonen for barn og unge (døgnbemannet)116 111

Legevakt Legevakt Hamar sykehus.

Hverdager kl. 16.00-08.00. Lørdag, søndag og helligdager er legevakta åpen hele døgnet

116117
Hedmarken Tannlegevakt 
Krisehjelp - Psykososial krisetelefon908 05 567
Hamar interkommunale krisesenter62 56 18 30
Krise-/rådgivningstelefon for menn22 41 90 16
Ved påkjørsel av ville dyr  
eller vakttelefon
02800
959 13 734
Veterinærvakta for Hamar, Løten og Stange62 56 24 30
Vakttelefon veg, vann og avløp - Stange900 88 108
Stiftelsen Støttesenter mot incest Hamar: 62 53 34 0162 53 34 01
Barneverntjenesten akutte hendelser hverdager 08.30-15.00905 42 305
Interkommunal barnevernvakt akutte hendelser utenfor kontortid404 04 015
dinutvei.no - nasjonal veiviser ved vold og overgrep 
Hedmarken interkommunale brann- og feiervesen62 51 04 20
Ver for eldre, nasjonal kontakttelefon800 30 196
Politi (fellesnummer i hele Norge)02800
Mental Helse, Stange (brukerkontor)62 57 28 31
Mental helse Hedmark62 54 09 72
Den norske kirke Stange62 57 89 31
Kirkens SOS Hedmark og Oppland815 33 300

Varsle meg - Registrer ditt telefonnummer på varslemeg.no så blir du varslet om hendelser der du bor
 

Andre nyttige kontakter: