Stange kommune har avtale med disse fastlegene på følgende legesenter:

Navn

Telefon

Legene

Stange legesenter

Stange helsesenter

2335 Stange

Tlf.

 

62 57 40 00

 

Magnus Selmer
Roar Fretheim
Sindre Hallem
Nena Mimic
Kristian Bjørtomt
Turnuslege

Romedal legesenter

Romedal helsesenter

2334 Romedal

Tlf

 

62 58 89 90

 

Stefan Obytz
Trygve Julian Moe 
Iren Syversen
Abdisa Adugna (vikar)
 

Tangen legesenter

Tangstubakken 2

2337 Tangen
 

Tlf

62 58 22 00

Mustafa Sattar 
Faisal Manzoor (vikar)

Åkersvika legesenter

Postboks 127, Vikasenteret

2312 Ottestad

Tlf

62 57 38 50

Sissel Vangen
Kjell-Petter Tønnessen
Ola Karlsen
Benedicte Seterlund (permisjon)
Pernille Gimle Ruud (vikar)

Ottestad legesenter

Postboks 111
Tunbekkvegen 2

2312 Ottestad

Tlf

62 58 58 58

Liv Marit Solli
Lars Mørkved
Hanne Dinesen

Drengestua legesenter

Ingrid Semmingsens veg 6
2312 Ottestad

 

 

 

Midlertidig stengt

Jf. Forskrift om fastlegeordning i kommunene har fastlegen øyeblikkelig hjelp funksjon på hverdager i åpningstiden. Hedmarken interkommunale legevakt har åpningstid hverdager: 16.00-08.00.  Lørdag, søndag og helligdager: døgnvakt.