Hjelp når du selv, et familiemedlem eller en venn har fått kreft

Det er ofte mye usikkerhet rundt en kreftsykdom, og det er mange spørsmål som krever svar når den rammer. Derfor har Stange kommune en kreftkoordinator som kan hjelpe. 

Hvem som helst kan ta kontakt, enten du selv er syk, er familie eller pårørende til en som har fått kreft, venner, fastlege, eller spesialisthelsetjeneste. Dette er et tilbud til alle, og det trengs ingen henvisning. Alle får svar.

 

Kreftkoordinatoren kan hjelpe deg med:

 • Råd og veiledning om diagnose, behandling, rehabilitering, lindre symptomer og smerter, og omsorg ved livets slutt.
 • Bindeledd mellom familie og skole, SFO, barnehage og helsestasjon
 • Finne fram til tjenestetilbudene du trenger
 • Samordne tilbud til kreftsyke og pårørende, og være et bindeledd mellom ulike tjenester i og utenfor kommunen
 • Det du lurer på om kreftsykdom

Kreftkoordinator samarbeider med:

 • Spesialisthelsetjenesten
 • Kreftsykepleiere og palliative sykepleiere både i hjemmesykepleiedistriktene og på Lindrende enhet ved Ottestad Helse- og omsorgssenter.
 • Fastlegene
 • Hjemmesykepleien
 • Ergo- og fysioterapeuter
 • Stangehjelpa
 • Helsestasjonen
 • Saksbehandlere
 • Nav

Kreftkoordinator i Stange kommune ble startet som et prosjekt i samarbeid med Kreftforeningen i 2014. Stillingen er organisert i Tjenesteenheten Helse og omsorg, og er en del av koordinerende enhet. Unn Torill Tveitane har kontor på Stange rådhus.