Leder i arbeidsgruppene for kommunedelplan for helse og omsorg

Det er nedsatt en arbeidsgruppe for hvert tema i planarbeidet. Gruppene ledes av

 • Barn og unge; Brit Stensrud. brit.stensrud@stange.kommune.no 
 • Psykisk helse og rus; Solveig Bækkevold Bakke. solveig.baekkevold.bakke@stange.kommune.no
 • Habilitering; Knut Halvorsen. knut.halvorsen@stange.kommune.no  
 • Rehabilitering; Ingelin Kvisgaard. ingelin.kvisgaard@stange.kommune.no
 • Kognitiv svikt og demens; Silje Gillund. silje.gillund@stange.kommune.no
 • Omsorg; Ane Frydenlund. ane.frydenlund@stange.kommune.no
 • Behandling; Bente Mostuen. bente.mostuen@stange.kommune.no  
 • Læring og mestring; Ellen Velema. ellen.velema@stange.kommune.no  

 

Gruppelederne er med i prosjektgruppa som ellers består av

 • Frode Guldahl . frode.guldahl@stange.kommune.no
 •  Hanne Hollekim. henne.hollekim@stange.kommune.no
 • Anita Saugen. anita.saugen@stange.kommune.no
 •  Helle Jørstad. (Kommuneoverlege i Stange, ansatt på Samfunnsmedisinsk enhet på Hamar. helle.jorstad@hamar.kommune.no  
 • Jørn Stensbak  (Tillitsvalgt). jorn.stensbak@stange.kommune.no