Det er ikke alltid fritt frem å gjøre som du selv vil på din egen eiendom. Det finnes sentrale lover og regler. I tillegg finnes det regler som er tilpasset det lokale miljøet og nabolaget.

Finn gjeldende reguleringsplan

Plan, bygg og oppmåling, anbefaler at du setter deg inn i gjeldende regulering for din eiendom. Reguleringen kan ha særskilte bestemmelser for det du skal gjøre. Det er reguleringsbestemmelsene som avgjør hva du kan gjøre på eiendommen.

Finn reguleringskart med reguleringsbestemmelser. Skriv inn adressen der du bor, ved å følge lenken under

Se reguleringskart

Hvorfor er det søknadsplikt?

Søknadsplikt gjør det mulig for kommunen å vurdere om tiltaket kan gjennomføres i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven.

For at både du og naboene dine skal sikres gode boliger og bygninger har vi søknadsplikt. Søknadsplikt betyr at du må søke kommunen ved plan, bygg og oppmåling om tillatelse før du kan gå i gang med det du ønsker på eiendommen din.

Bygge- og saksbehandlings-prosesser skal sikre varige og gode kvaliteter i boliger og bygg. Målet med reglene og bestemmelsene er å fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og fremtidige generasjoner.