Veiledning

Lurer du på om det du ønsker å gjøre er søknadsplikting, kan du sende oss en e-post. Husk å beskrive nå-situasjon, ønsket situasjon og adressen din. Send gjerne bilder, tegninger og kart som forteller oss om byggeplanene dine.

Vi vil gi deg tilbakemelding om du kan søke selv, om du er avhengig av fagfolk til å søke for deg eller om du i det hele tatt er nødt til å søke.

Send til post@stange.kommune.no eller med brev i posten. Denne henvendelsen vil bli journalført.

Forhåndskonferanse

For større og omfattende byggesaker kan en forhåndskonferanse være hensiktsmessig. En forhåndskonferanse er et møte mellom kommunen og deg og krever forberedelser fra deg.

Slik får du utbytte av forhåndskonferansen

Send inn kart, beskrivelse av prosjektet, skisser og spørsmål som ønskes avklart, samtidig som du ber om forhåndskonferansen. Det gir saksbehandler mulighet til å forberede seg og gi svar i møtet.