Når vi krever søknad med hjelp av fagfolk betyr det at søknad, prosjektering, utførelse og kontroll av planlagt byggetiltak skal forestås av foretak som kan gis ansvarsrett.

I praksis betyr dette at du som tiltakshaver ikke selv fyller ut søknaden. Hele prosessen overlates til de fagfolkene du engasjerer.

Ansvarsrett

I så fall må du engasjere en arkitekt, bygningsingeniør eller liknende, som har det som kreves for å få ansvarsrett.

Ansvarsrett får man gjennom lokal eller sentral godkjenning. Direktoratet for byggkvalitet har listet opp firmaer med sentral godkjenning. Du kan like gjerne bruke et firma med lokal godkjenning. Disse finner du ingen liste over, men må søke opp selv, for eksempel via Gulesider eller Google.

En søknad om tillatelse til tiltak må gi alle opplysningene som er nødvendige for at plan, bygg og oppmåling skal forstå hva det søkes om. Dersom vi ikke får nok opplysninger kan vi gi avslag på søknaden eller vi kan be om flere opplysninger

Ansvarlige søkers rolle

Som ansvarlig søker skal du være koordinator mellom prosjekt og myndighet, formidle prosjektinformasjon og sørge for at myndighetenes krav ivaretas.

Det er en krevende rolle å være ansvarlig søker. De største firmaene har gjerne egne ansatte som kun jobber med byggesaksbehandling.

Ansvarlig søkers ansvar er presisert i byggesaksforskriften.

Nyttige snarveier hos Direktoratet for byggkvalitet:

Gå til Byggeregler på ett sted

Gå til Digitale løsninger for byggesøknader

Gå til alle byggesaksblanketter