En søknad om tillatelse til tiltak må gi alle opplysningene som er nødvendige for at plan, bygg og oppmåling skal forstå hva det søkes om.

Dersom vi ikke får nok opplysninger kan vi gi avslag på søknaden eller vi kan be om flere opplysninger.

Når du sender søknad, vær spesielt oppmerksom på punktene under. Dette er informasjon som oftest mangler i søknadene.

 

  • Tegninger ny situasjon
  • Kvalitet på tegningen
  • Redegjørelse
  • Manglende dispensasjonssøknad
  • Feil i beregning av utnyttingsgrad