Søknad i ett trinn

Dersom du søker om rammetillatelse og igangsettingstillatelse i ett trinn. En tillatelse i ett trinn omfatter både en ramme- og en igangsettingstillatelse.

Rammetillatelse

Rammesøknad er første del av en søknad i to trinn. Rammesøknaden setter de ytre rammene for tiltaket, og viser hvordan tiltaket oppfyller regelverk og samfunnsmessige krav. Når man får rammetillatelse, må den følges opp med søknad om igangsettingstillatelse, før arbeidet kan settes i gang.

Igangsettingstillatelse

Andre del av en søknad i to trinn. Tillatelse til å igangsette arbeid som er godkjent i rammetillatelse. Søknad om igangsettingstillatelse viser hvordan tiltaket oppfyller tekniske krav og at tiltaket er klart til å bli bygget.