Vil du bygge levegg?

Med levegg mener vi en tett skjerm som begrenser innsyn og støy og gir ly for vind. Levegg kan være frittstående eller forbundet med bygning.

Du må søke ved hjelp av fagfolk dersom: 

  • Leveggen er over 1,8 m høy og/eller over 10 m lang
  • Leveggen plasseres nærmere nabogrense enn 1 m

SØK MED HJELP AV FAGFOLK

 

Du trenger ikke å søke dersom:     

  • Leveggen er inntil 1,8 m høy, maks 10 m lang og plasseres over 1 m fra nabogrense
  • Eller leveggen er inntil 1,8 m høy, maks 5 m lang og plasseres i nabogrense