Formålet til Ottestad Frivilligsentral er å bidra til å styrke innbyggernes tilhørighet til og deltakelse i eget nærmiljø. Den skal være et bindeledd mellom de som ønsker å yte en ubetalt innsats i nærmiljøet og de som ønsker å motta slik innsats, samt fungere som møteplass og brobygger mellom mennesker, frivillige lag/foreninger/organisasjoner og det offentlige. 

Hvem er vi ?

Ottestad Frivilligsentral ligger i Fløibygningen på Kjonerudtunet. Sentralen har et eget styre og en ansatt daglig leder. Øvrig innsats er på frivillig basis.

Kjonerudtunet og Frivilligsentralen er en sosial møteplass og et knutepunkt for mange lag, foreninger, frivillige tilknyttet sentralen og andre.

For øvrig er Kjonerudtunet en  kulturskatt med gamle, sjarmerende  bygninger full av spennende historikk.

Drivkraften til vår virksomhet er frivillighet og vi er en motpol til påstandene om at dugnadsånden er utdøende i vårt land. Hos oss organiseres det nemlig flere tusen timer frivillig arbeid årlig.

Med våre aktiviteter, hjelpetiltak og sammenkomster vet vi at vi skaper trivsel og livsglede for mange i vårt nærmiljø. Mange føler en stor tilhørighet til Kjonerudtunet og Frivilligsentralen, også fordi mange har vært med på å skape dette stedet, i form av dugnadstimer med malekost, hammer, kaffekoking, vaskebøtte, armer, bein, hoder og hjerter!

Våre hjelpetiltak er og skal være et supplement til kommunale tjenester, ikke i stedet for.

Vår visjon er kort vei fra meldt behov til handling, men vi ber også om forståelse for at ikke alt kan løses og heller ikke så fort som vi ønsker bestandig!

Men – vi gjør hele tiden så godt vi kan for å hjelpe…

Hva gjør vi ?

Tjenester og hjelpetiltak:

Våre tjenester og hjelpetiltak er rettet mot pensjonister, uføretrygdede, mennesker med lite nettverk eller andre som trenger det i Ottestad, og består av følgende:

 • Småjobbsentralen: Praktisk arbeid som f.eks. snømåking, gressklipping og småreparasjoner.
 • Handlehjelp.
 • Besøksvenner.
 • Advokathjelp, 1 time gratis pr. sak.
 • Telefonkontakter.
 • Skyss.
 • Frukt- og bærformidling.
 • Følgetjenester til lege, sykehus, frisør o.l.
 •  ”1880”. Vi har god oversikt på hva som finnes i kommunen, så kanskje vi kan hjelpe deg med kontakt-info…
 • Kirkeskyss.
 • Utlevering av strøsand, til pensjonister og uføre.
 • Formidling av barnevakter.
 • Kopi- og kontortjenester.
 • Salg av høreapparatbatterier.
 • PC- og mobilstøtte.
 • Skyss til arrangementer i nærmiljøet.
 • Frokostverter ved Ottestad Sykehjem.

Faste aktiviteter og arrangementer:

Noen aktiviteter og arrangementer har en bestemt målgruppe, mens andre er åpne for alle:

 • Turgruppe med kaffeslaberas, onsdager fra kl. 10.30.
 • Bruktmarkedet ”Litt av hvert”. Åpent onsdager kl. 12-18 og første lørdag i måneden kl. 11-15.
 • «Strikk sokker til en som fryser i jula».
 • Markedsdagen, i slutten av august.
 • Julegrantenning.
 • Julefest for enslige.
 • Markering av Den Internasjonale Frivillighetsdagen.
 • Strikkekafe´, torsdager kl. 12-14.
 • Temakvelder.
 • Sommerfest for de frivillige.
 • Bruk Omatt. (se egen side)
 • Løpende vedlikehold av lokalene og tunet.

Våre positive og innsatsvillige frivillige gjør disse tjenestene, hjelpetiltakene, aktivitetene og arrangementene mulig! De jobber gratis for medmennesker og nærmiljøet, og bidrar til trivsel og trygghet i Ottestad.

Utleielokaler:

Vi leier ut Bryggerhuset på Kjonerudtunet til møter, kurs, selskaper og andre arrangementer. Lokalene leies ut til lag, foreninger, privatpersoner og bedrifter.

BRYGGERHUSET:

Bryggerhuset er et populært og trivelig lokale med panel på veggene, peis, 2 toaletter, garderobe og et godt utrustet og praktisk kjøkken.

Lokalet er på en flate, handikap-vennlig og det er plass til inntil 40 personer.

Priser for leie av Bryggerhuset:

 • Kr. 3200,- inkludert dekketøy, vask og oppvask for selskaper og større arrangementer.
 • For møter og lignende - Kr. 300,- for første timen + kr. 200,- pr. påfølgende time.

 

 • Har du lyst til å være frivillig?    
 • Vil du delta på våre aktiviteter og arrangementer? 
 • Trenger du hjelp?
 • Ønsker du å leie lokale hos oss?  
 • Har du en idé til et tiltak?

Ta kontakt med oss!