Da er trafikklysmodellen for smittevern foreløpig fjernet på Stange skole. Se bakgrunnen for denne avgjørelsen under siste oppdateringer om koronasituasjonen på Stange kommunes hjemmesider. Vi følger nasjonale føringer med ekstra fokus på hånd- og hostehygiene og å være hjemme når vi er syke
Hurtigtester deles ut i rådhuset ved behov. 

Vi ber alle hjelpe til med å overholde skolens retningslinjer for kjøring til og fra skolen. Ingen trenger å kjøres til døra, så benytt avleveringsplasser ved ungdomsskolen, i Storgata, ved Meierigården eller ved biblioteket.
En påminnelse fra elevrådet får du her: https://www.youtube.com/watch?v=MYjhu-m92Ug&feature=share&fbclid=IwAR3ao2cHTx6Ab5DiqaBoIf2-6GWfI3DWFLUuf7SMeZzV6pbdcfMsDqPmUJs

Ta vare på hverandre! 
Skolens informasjonshefte finner du i Visma.

Halloween  Halloween 2 

Trenger du å snakke eller chatte med noen?

Når ting er vanskelig og du trenger noen å snakke med, eller du er bekymret for noen andre som kanskje ikke har det bra, finnes det voksne som kan hjelpe og som du kan kontakte på nummerne nedenfor:

Kors på halsen (Røde kors for barn og ungdom)
Her får du kontakt med voksne som er frivillige i Røde kors.
Tlf 800 333 21

Chat https://korspaahalsen.rodekors.no/

Alarmtelefon for barn og unge
For deg som er utsatt for vold, overgrep eller omsorgssvikt, eller hvis du er bekymret for noen du kjenner.
Tlf 116 111

Stange kommune holder innbyggerne løpende orientert om situasjonen gjennom kommunens hjemmesider: 
https://www.stange.kommune.no/article47867-7597.html

Oppdatert informasjon om Covid 19 situasjonen finnes alltid på:
Folkehelseinstituttets nettsider og helsedirektoratets nettsider.Skoleåret 2021-2022

Stange skole er en 1-7 skole som ligger midt i Stange sentrum. Skolens elevtall er i underkant av 360.
Vi gir Stange kommunes innføringsklassetilbud for 2.-7.trinns elever,som nylig har kommet til Norge. Elever i innføringsklasser får sin opplæring etter Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

På Stange skole har vi disse orda med oss gjennom skoleåret: Si hei, vær grei, vær en venn!
Det finnes mange måter du kan vise at du bryr deg om et annet menneske. Den enkleste måten
er kanskje å si hei.
Vi utfordrer deg til å: Si hei til noen du vet hvem er, men som du ikke så ofte sier hei til!
Si hei til noen som står alene! Si hei til noen du ikke kjenner! Hvis du vil, kan du jo ta neste
skritt også og være en venn.
Du kan invitere noen med i leken, passe litt ekstra på noen som ikke har det så bra eller si noe
hyggelig til noen. Slike ting vil gjøre at andre føler seg betydningsfulle. Du kan gjøre en forskjell.
Du kan se andre. Si hei, vær grei, vær en venn!  

Les gjerne mer om skolen vår i artiklene under.