Barneskritt, hvor går du hen?

Vi blir med!

Barnas rett barnehageBarnas Rett barnehage ligger nederst på Åkershagan, med skogen og Mjøsa som nærmeste nabo. Vårt gjennomgående satsningsområde er uteliv.

Barnehagen har 5 avdelinger: Veslefrikk og Askeladden (1-3 år), Rødhette og Tyrihans (3-6 år), og uteavdelingen Maurtua (3-6 år).  Barna fra Rødhette og Tyrihans er på Maurtua hver 3. uke gjennom hele barnehageåret. Vi gir barna unike uteopplevelser gjennom vårt fokus på natur og friluftsliv.    

Vi er en stabil og humørfylt personalgruppe som brenner for jobben vår. Vi jobber kontinuerlig med kvalitetsutvikling, for å være den aller beste barnehagen for barna og foreldrene som er hos oss. Tilstedeværende voksne i barnas hverdag, og psykisk helsefremmende miljø er to av våre tidligere utviklingsprosjekter. 

BåtVi har forankret vårt verdigrunnlag i verdier som gjenspeiles i barnehagens arbeid med barn og foreldre, og som er synlige hverdagen vår: 
Trygghet – omsorg – anerkjennelse. 
Livsmestring – ta vare på barndommens egenverdi.
Respekt og verdighet. 
Engasjement – tilstedeværelse – medvirkning. 

Vi serverer alle måltider i barnehagen, og har egen kjøkkenhjelp som lager mat til oss. Vi fokuserer på et sunt og variert kosthold, og ser viktigheten av at barna opplever gleden ved å dele et godt måltid sammen.  

Ønsker du å vite mer om oss, kan du lese om oss på hjemmesida vår: www.barnasrett-barnehage.no. Du er også hjertelig velkommen til å besøke oss!  
høstbål