Om barnehagen: Grimerud barnehage holder til på Grimerud gård som ligger landlig til ved "Stasjonsbyen" på Ottestad. Gården har vi ikke lenger dyrehold, men til gjengjeld flotte uteområder, både innenfor og utenfor gjerdet. vi har kort vei til skogen, som brukes flittig.

Barnehagen har utvidet kristen formålsparagraf, vi feirer de kristne høytidene, og setter oss selv inn i en større sammenheng, som en del av Guds skaperverk. Vi ønsker at barna skal gis anledning til å utvikle alle sider ved seg selv, der Gudsperspektivet er en naturlig del, at de skal få et sunt syn på seg selv og andre. Dette gjøres bl.a. gjennom samlinger, og gjennom lek, som er "barnas arbeid", og en helt naturlig og nødvendig aktivitet for barna. Foruten å bli bedre kjent med både seg selv og andre, får man gjennom lek både språktrening, sosial trening og øvelse i fysiske ferdigheter.

Gjennom en årlig kunstutstilling, der vi sender penger til noen som er dårligere stilt enn oss, setter vi fokus på mennesker utenfor vårt eget land. Tett kontakt med bl.a. misjonærer gjør at barna får se konkrete resultater av det de er med på.

Velkommen til Grimerud barnehage!