Steinerbarnehagen på Hedemarken ligger i tilknytning til Steinerskolen i Ottestad, et par kilometer fra Hamar sentrum.

Skolen og barnehagen ligger inntil et etablert boligområde, i naturskjønne omgivelser ved Sandvika, omkranset av trær og bølgende åkre, med nærhet til både Mjøsa og skogen.

Barnehagens 5 avdelinger holder til i 3 arkitekttegnede bygg plassert som et tun i vårt flotte og spennende uteområde. Der er det plass til mange barn, og mange ulike aktiviteter.

Småbarnsavdelingene har fått sin egen hage der de minste kan sove og leke i ro. Vi har to småbarnsavdelinger for aldersgruppen 1-3 år og tre avdelinger med barn i alderen 3-5 år.

Steinerbarnehagen illustrasjonsfotoSteinerbarnehagen er en "hage" der barneverdenen får lov til å leve i fred. Vi legger vekt på kulturformidling gjennom våre håndverks- og formingsaktiviteter, årstidsfester, sang, musikk og muntlig fortelling.

Vi lever med årets rytmer og barna får være med i det som skjer enten vi lager mat, baker brød, vasker, syr, snekrer eller reparerer ting.

Et av dagens høydepunkter er måltidet. Vi søker å skape en hyggelig ramme rundt måltidene, der vi serverer god, næringsrik mat av økologiske råvarer, tilberedt i fellesskap fra grunnen av.

Et annet høydepunkt er eventyrstunden. Eventyret fortelles muntlig, slik at barna selv kan få danne seg sine egne indre bilder, som vil være ulike fra barn til barn.

Hva barn har bruk for

Barn kommer til verden som individualister og er hele tiden i utvikling - med sine evner og interesser, men også med sine begrensninger.

For å støtte opp om denne prosessen har de bruk for kompetente voksne forbilder, kjærlige og trygge relasjoner, og sin egen tid til utvikling.

Barn er vitebegjærlige, de har pågangsmot og lyst til å lære. Dette medfører et ansvar hos de voksne for å legge til rette slik at barnet kan utvikle seg på en god og sunn måte. Vi ønsker å støtte opp rundt det enkelte barns start og utviklingsmuligheter og styrke dets muligheter for å få en glad, lærerik og lykkelig barndom.

Vi legger vekt på et godt samarbeid med hjemmet, og tilbakemeldingen fra foreldre sier at de er svært godt fornøyd med barnehagen og hvordan deres barn blir ivaretatt.

Ta gjerne kontakt for besøk og mer informasjon.