Vinter i barnehagen

Åsbygda barnehage ligger i grenda Åsbygda, nordøst i Stange kommune. Her har det vært kommunal barnehage siden 1982. Etter mange år i lærerboligen til skolen, tok vi i 2000 i bruk nye lokaler Kongla med plass til inntil 30 barn daglig i alderen 3-5 år.

I 2009 var det på nytt behov for utbygging av barnehagen, og samme høst sto avdeling” Furukvisten” klar. Her har vi daglig plass til 14 barn i alderen 1-3 år.

Vår barnehage er en utvidet 2-avdelingsbarnehage. På småbarnsavdelingen er det tilrettelagt for inntil 14 barn.

I barnehageåret 2021-2022 er det i skrivende stund 24 barn som har plass på stor avdeling. Det organiseres slik at vi har inndeling i 2 grupper, gruppe «Musungene» som er 3 åringene og 4 åringene, og gruppe "Ekornbarna» som er 5/6 åringene. På småbarnsavdelingen Furukvisten er det 13 barn i barnehageåret 2021-2022.

Barnehagen vår ligger vegg-i-vegg med Åsbygda skole og vi utnytter mulighetene til sambruk av rom. I år som tidligere år låner vi rom i basen til skolefritidsordningen. Førskolegruppa har sin faste dag med førskole i SFO-lokalet. Også ved andre anledninger benytter vi SFO-basen til lek og aktiviteter. Vi får også tilgang til å benytte skolens gymsal, og begge avdelingene har sine faste dager i gymsalen hver uke. Gruppene har også sine faste turdager hver uke.

Samtidig som vi har fast inndeling i smågrupper legges det også til rette for fellestid for hele avdelingen til lek og aktiviteter.

Barnehagen har en unik beliggenhet med flotte skogsområder, idrettsanlegg, lysløype og akebakke i gangavstand. Med de fine nærområdene barnehagen har legger vi vekt på natur og fysisk aktivitet i vår årsplanlegging. Ved gapahuken i skogen er aktivitetene mange; matlaging på bål, klatring, saging og spikking, aktiv lek, men også tid for stillhet med eventyrstund rundt bålet, eller små og store legger seg ned for å se på himmelen, bruke sansene … alle opplevelsene gir rom for læring og et godt sosialt fellesskap.

Innenfor gjerdet i barnehagen har vi et spennende og utfordrende lekeområde med vekselvis kupert og flatt terreng som innbyr til variert lek og fysiske utfordringer sommer som vinter.

Inne på barnehagens område har vi grillhytte med vedovn hvor vi nyter mat og drikke etter lek og aktiviteter ute på kjølige turdager.

 

Ellers om oss kan vi si:

  • at vi har et nært samarbeid med skolen/SFO, som ligger vegg i vegg med barnehagen, for å gjøre overgangen fra barnehage til skole så god som mulig.
  • at vi legger vekt på å skape et positivt miljø hvor omsorg, toleranse og vennskap står i fokus
  • at vi er opptatt av å gi barna gode opplevelser, erfaringer og lek i trygge omgivelser
  • at vi vektlegger å skape et godt samarbeid med hjemmene
  •  vår visjon er: ”ET TRYGT STED Å VÆRE- ET STED FOR LEK OG UTVIKLING”

Vil dere vite mer om barnehagen vår er du velkommen til å ringe eller besøke oss!