Romedal Barnehage består av tre avdelinger:

 • Marihøna 1-3 år
 • Blåne 3-5 år (2-5 år)
 • Bikuben 3-5 år

Åpningstid; 07.00-16.30 - vi serverer to måltider hver dag, lunsj og ettermiddagsmåltid.

Barnehagen ligger i Romedal sentrum og kan tilby moderne lokaler med god plass til allsidig lek og aktivitet både inne og ute. Uteområdet vårt består nå bl.a. av grillhytte med bålplass, store sandbasseng, snekkerbu, lekestue, leketog, vannrenner, sjørøverbåt, klatrestativer, akebakke samt flotte sykkelløyper.

Vi er så heldig at vi har tilgang til Romedals parken bare 200 m unna barnehagen. Her finnes hinderløype, grillhytte, husker, skøytebane, fotballbane og et variert terreng som barna får utfolde seg i. Hit går vi daglig på tur - og tre ganger i året arrangeres Myraløpet, Myrarennet og Myrarittet. I nærområdet benytter vi oss også av to fine akebakker, havnehage, den gamle barnehagen Tallholen, skogen ved ungdomsskolen og potetplukking hos en lokal gårdbruker.

For de minste er en god tilvenning i barnehagen viktig for at barnet skal få en best mulig start i sin nye hverdag. Vi vil spesielt i denne tiden gi god tid, et fang, et smil og se barnet for å skape trygghet, tillit og god tilknytning. De første ukene etter at små barn har begynt å være alene i barnehagen er veldig krevende for dem. I denne perioden vil vi ha rolige og forutsigbare aktiviteter der det å bli kjent, trygghet, hverdagsrutiner og lek står i fokus. Vi vil være sensitivt og engasjert tilstede sammen med barna på gulvet og der barna er.

Skolestarterne, kalt rakettgruppa, møtes minst en gang ukentlig. Hovedfokus er vennskap, inkludering, respekt, felleskap og selvstendighetstrening. På våren besøker vi skolen, vi drar på en egen rakettur og overnatter i barnehagen på sommeren. I tillegg til dette får de også mulighet til vanntilvenning gjennom tilbud gitt av Stange svømmeklubb.

Vi er en barnehage som:

 • er opptatt av trygghet og omsorg.
 • er opptatt av å skape gode relasjoner mellom voksen-barn og mellom barn-barn.
 • er opptatt av tid og rom for å følge barnas interesser og initiativ.
 • er opptatt av å gi barna rom for gode opplevelser, erfaringer og lek i trygge omgivelser.
 • er opptatt av at alle har en venn.
 • gir rom for mye utetid i all slags vær.
 • setter enkeltbarnet i fokus.
 • bruker nærmiljøet vårt.
 • legger vekt på godt foreldresamarbeid.
 • har fokus på voksenrollen i samspillet med barna.
 • består av stabile ansatte med masse humor og glede.
 • har fokus på språk og relasjoner - dette er med i alle aktiviteter i hverdagen.