Enerhaugen barnehageI Enerhaugen skal leken stå i fokus sammen med sosial kompetanse!

Lek og samspill med andre er grunnleggende ferdigheter og viktig for barn. Gjennom leken vil de lære om seg selv, og omgivelsene sine, i tillegg bli trygge som individer. Det er viktig med allsidige erfaringer som underbygger og inspirerer barnas nysgjerrighet. Barna vil etter hvert tørre å gjøre nye erfaringer og eksperimentere.

Vi støtter forskningen som sier at uten trygghet og sosial tilhørighet vil læringen hemmes (Eksempelvis av Berit Bae, Anne Greve og Maria Øksnes).

Visjonen vår er «Oppleve, dele, glede» - med disse tre ordene ønsker vi at barna hos oss får mulighet til å:

Oppleve:

 Hverdagsgleder, muligheter, utfordringer, drømmer, fantasier og glede

Dele:

Drømmer, hverdagens store og små utfordringer, sorger, opplevelser, erfaringer og øyeblikk

Glede:

Seg over å glede andre, mestringsfølelse, at andre får til, en god hverdag og opplevelser

Språk og Natur er satsningsområdene til Enerhaugen, det vil si at vi legger ekstra fokus på disse to områdene i vårt arbeid. Vi bruker riktige begrep, konkreter og benevnelser slik at barna samtidig får språktrening. En god måte å bruke nærmiljø, uteområde og skog på, samtidig som vi har språkgrupper og vektlegger å ha et godt språkmiljø! Personalet blir også kurset innen disse to fagfeltene.

Enerhaugen barnehage vektlegger at hele barnehageperioden, fra 1år til 6år er med som en grunnpilar videre i livet.

Et barns liv i utdanningsforløpet starter i barnehagen. Dette får barnet kunnskap om i Enerhaugen barnehagen:

  • Omsorg, lek og læring
  • Praktiske ferdigheter
  • Kommunikasjon
  • Antall, rom og form
  • Kropp, bevegelse og helse
  • Sosiale ferdigheter
  • Kultur og kreativitet

​Barns medvirkning i egen hverdag står sentralt hos Enerhaugen barnehage, vi jobber kontinuerlig rundt dette. Vi er opptatt av hvordan barna ser verden gjennom sine øyne, og ønsker å legge opp en hverdag som byr på Muligheter, Drømmer og Opplevelser!

Vi er her for dere, så ta gjerne kontakt eller kom innom oss!