Vi gir tankene vinger og føttene røtter!

Vi har 54 aktive og gromme unger og 20 aktive og engasjerte voksne som sammen utgjør barnehagen på Kausvol. Vi har flotte områder som vi kan boltre oss på, og lære i. Ungene våre går ut av barnehagen med robuste holdninger og kunnskaper om mye. Et faglig forankret pedagogisk konsept som ligger i bunnen åpner for spontanitet i hverdagen. Natur, barn, dyra i fjøset og årstidenes skiftende gleder er utgangspunktet for en hverdag fylt med lek og læring.

Kausvol gardsbarnehageKausvol gardsbarnehage
Kausvol gardsbarnehage 

For mer informasjon - se barnehagens egen hjemmeside: http://kausvol.no