Åsbygda skole er en 5-delt barneskole med skolefritidsordning. Skolen ligger nordøst i Stange kommune på grensen til Løten. SFO og barnehage er en del av skolen.

Skolen har et stort uteområde med sandvolleyball, basket og godt utvalg av lekeapparater. Inntil skolen ligger et flott idrettsanlegg med bl.a. fotballbaner, ballbinge, skøyteis, akebakke og lysløype.

Det er kort avstand til skog og natur, som brukes i uteskoletimer. Gjetholmsjøen, som ligger ca. 6 km unna, brukes også som undervisningsarena.

Skolen har et kreativt arbeidsmiljø og et godt samarbeid med foreldre og lokalmiljø.

 

Elevene i Åsbygda skal oppleve en skole med åpenhet, trygghet og mangfoldig, godt tilrettelagt for at hver enkelt elev skal føle seg trygg og trives, - og for å lære.

Alle elever vil i løpet av skolegangen delta på:

  • teateroppsetning.
  • matematikk-dager/kvelder.
  • ulike idrettsdager, sommer og vinter.
  • litteraturuker / leselystaksjon.