BreidablikBreidablikk skolek skole ligger på Ilseng som er øst i kommunen, og området grenser opp Hamar og Løten. Vi har i år elever fordelt på 7 klasser. Elevene våre kommer fra Ilseng og omegn.

Breidablikk skole er plassert i kulturlandskapet med gangavstand til flotte våtmarksområder, elv og skog der vi leker og gjennomfører ulike uteskoleaktivteter. I dette området disponerer vi to gapahuker m/bålplass. Skolegården består av store og fine utearealer til lek og moro for elevene. To nye klatrestativ er på plass, vi har en asfaltert håndballbane/basketbane med nye mål, diverse husker og dumper, sandkasser, sykkelbane med mer. Skolen jobber aktivt sammen med FAU for å legge til rette på best mulig måte for våre elever, og i 2009 fikk vi satt opp en stor ballbinge ved hjelp av FAU og god dugnadsånd.   

Alle foresatte og ansatte på Breidablikk jobber for at elevene våre skal være trygge, utvikle seg og ha et lærerikt tilbud. Vår visjon er: Trivsel i et lekende, skapende og utforskende miljø.