Hoberg skole

Hoberg skole er den største barneskolen i Stange kommune, og ligger i øvre Bekkelaget. Skolen ble opprinnelig bygd i 1976, og er senere utbygd og påbygd flere ganger. Ved Hoberg skole er det omlag 300 elever og i overkant av 60 ansatte.
 
Ved Hoberg skole legges det til rette for tilpasset opplæring for den enkelte elev. Alle elevene skal få oppleve mestring i et trygt og godt læringsmiljø preget av lek og inkludering. 

Hoberg skole er en kollektivt drevet skole, der høy kompetanse, samarbeid og fellesskap gir hver enkelt elev en forutsigbar hverdag med høy kvalitet på opplæringen.

Hoberg skole er en skole hvor alle elevene disponerer hvert sitt læringsbrett i form av iPad. Gjennom bevisst bruk av både analoge og teknologiske verktøy jobber vi for å utvikle elevenes grunnleggende ferdigheter - regning, skriving, lesing, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter – støttet av en god vurderingspraksis.

Ved Hoberg skole er det omlag 130 barn som benytter seg av tilbudet ved SFO. Innholdet i SFO er rikt og legger til rette for både sosial og faglig læring og trening. Ved SFO er vi svært glade i å bruke turterrenget rundt skolen. 
 

Kontakt Hoberg skole

Telefon 62 56 25 90

Epost: hoberg.bsk@stange.kommune.no
Postadresse: Stange kommune, postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse: Holmlundvegen 40, 2312 Ottestad

Rektor: Trond Arne Børresen, telefon  62 56 25 91 / 402 37 044
Assisterende rektor: Inge Lise Hølto, telefon 99604564
SFO-leder: Kjersti Granum, telefon 62 56 25 96975 47 444
Fungerende SFO-leder: Hilde Lund
Helsesykepleier: Britt Stensrud, telefon 982 60 330
Stangehjelpa-representant: Therese Roksvold, telefon 91792049
FAU-leder: Stein Erik Sætre Hansen, telefon 47677174