Skolen ligger flott til ved Mjøsas bredd sør i Stange kommune. Skolen har et stort og mangfoldig uteområde og hele nærmiljøet innbyr til lek og uteaktiviteter til alle årstider. Vi har ballbinge, kunstgressbane og mange lekeapparater. 

Ved Tangen bruker vi nærområdet vårt aktivt, og vi har også en kjøkkenhage på skolens område. Målet vårt er at alle elevene skal bli kjent med sentrale steder i hjembygda.

Felles oppdrag for Stangeskolene er gode læringsmiljø og godt læringsutbytte. Skole og SFO skal sammen legge til rette for læring og trivsel i et trygt og inkluderende miljø. Vi har et aktivt og engasjert elevråd som har fokus på elevenes trivsel og læring. Vi er spesielt opptatt av å skape trygge rammer og utvikle gode relasjoner mellom oss på skolen, elevene og foreldrene.

For skoleåret 2021/2022 har vi 83 elever, og vi er 16 ansatte ved skolen; 9 lærere, 4 fagarbeidere/assistenter, SFO-leder, førstesekretær og rektor.

FAU bidrar sterkt til å skape et godt hjem-skole-samarbeid gjennom aktivitet og engasjement.

Vi er Tangen. Vi er venner. Vi kan holde alles hender

TAngen skole