Skolen ligger flott til ved Mjøsas bredd sør i Stange kommune. Skolen har et mangfoldig uteområde og hele nærmiljøet innbyr til lek og uteaktiviteter til alle årstider. Vi har ballbinge, kunstgressbane og ulike lekeapparater. 

Ved Tangen bruker vi nærområdet vårt aktivt, og vi har også en kjøkkenhage på skolens område. Målet er at alle elevene skal bli kjent med sentrale steder i hjembygda. Dette er nedfelt i skolens egen uteskoleplan.

Felles oppdrag for Stangeskolene er gode læringsmiljø og godt læringsutbytte. Skole og SFO skal sammen legge til rette for læring og trivsel i et trygt og inkluderende miljø. Vi har et aktivt og engasjert elevråd som har fokus på elevenes trivsel og læring.

For skoleåret 2020/2021 har vi 76 elever, og vi er 15 ansatte ved skolen; 8 lærere, 4 fagarbeidere/assistenter, SFO-leder, førstesekretær og rektor.

FAU er med på å skape et godt hjem-skole-samarbeid gjennom aktivitet og engasjement.

«Vi er Tangen. Vi er venner. Vi kan holde alles hender»

TAngen skole