Stange helse og omsorgssenter

Stange helse- og omsorgssenter består av fem avdelinger, med fagområdene somatikk og demens. Avdelingene består av skjermede plasser, langtidsplasser og korttidsplasser for utredning av kognitiv svikt. I tillegg har Stange helse- og omsorgssenter heldøgnsbemannede omsorgsleiligheter.

Pasientenes livskvalitet og velvære er hovedfokus, og samarbeid med de pårørende er en prioritet. Stange helse- og omsorgssenter satser på systematisk ivaretakelse av alle pasienter, høy faglig kompetanse og forsvarlighet i alt som gjøres. Det er et mål å unngå unødvendige sykehusinnleggelser, og de ansatte samarbeider tett med sykehjemslegene, sykehjemsoverlegen og spesialisthelsetjenesten for å sikre forsvarlig behandling.

Engasjerte frivillige er viktige bidragsytere inn i helse- og omsorgssenteret. De bidrar til at det skapes flere gode øyeblikk – gjennom for eksempel sangstunder, sykkelturer, bingo, høytlesning og besøkshunder.

Gjennom året har mange elever, studenter og lærlinger praksis i avdelingene. Videreutvikling av praksistilbudet er en kontinuerlig prosess i samarbeid med videregående skoler og høgskoler i distriktet.