Stange kommune

Åpningstider Stange rådhus: mandag - fredag kl. 08.45-15.30. 

På grunn av koronasituasjonen er det nå begrenset åpningstid: 10.00-14.00.

Nøkkelinformasjon:

Postadresse: (gjelder alle virksomheter)Postboks 214, 2336 Stange
Besøksadresse rådhusetStorgata 45, 2335 Stange
E-postpost@stange.kommune.no
Telefon sentralbord62 56 20 00
Telefon informasjonssenteret62 56 20 14
Vakttelefon veg, vann og avløp900 88 108
Organisasjonsnummer970 169 717
Bankkontonummer1503.53.50877
Giro skatt6345.07.04174
Administrativ organiseringKlikk her

                 

Nøkkeltall:

Kommunenummer 3413         
Areal i kvadratkilometer725,0
Folketall pr. 31.12. 201921064
Antall privathusholdninger (2017)9032
Ytterligere statistikk og kommunefakta (virksomhet for plan, bygg og oppmåling)

Stange kommune ligger trygt plassert midt på Hedmarken sør for Hamar. Kommunen grenser for øvrig til Løten, Våler, Åsnes, Nord-Odal og Eidsvoll. I Stange finner du noen av Norges største og historiske kjente gårder og det rike jordsmonnet forklarer også det vell av kulturminner som finnes i kommunen (bl.a. ca. 130 gravhauger). Kanskje Hedmarkens ”grønneste” kommune, og et eldorado for natur- og friluftsinteresserte. Her finnes også førsteklasses industriproduksjon og handel.