Ottestad kirke ble innviet 17. januar 1731. Sokneprest, senere biskop Niels Dorph foretok vigslingen av Ottestad kirke. Den er bygget i tømmer  som er bordkledd og er en korskirke.

Modell for kirken er Christiania kirke ” vår frelsers kirke” i mindre format. Altertavle og annet inventar ble flyttet over fra gammelkirken. Kirkens navn er Tabor og som er festet til en tavle over hovedinngangen. Tabor er navnet på fjellet der Jesus ble forklaret for sine disipler. Tabor – der Peter spontant utbrøt:” Herre det er godt at vi er her.” 250-årsjubileet ble feiret i 1981 i forvissning om at Ottestad kirken fortsatt må være forklarelsens berg for menigheten. I 1870 årene fikk kirken ovner.

De byggetekniske arbeider har senere vesentlig bestått av vedlikehold og restaurering.

I 1959/60 ble det foretatt en omfattende restaurering av kirken innvendig og av inventaret. Det innvendige panelet ble fjernet og 1700-tallets tømmervegger kom fram. Tømmerveggene ble malt og kirken fikk nye benker. Prekestolen er skåret av Lars Pinnerud i 1731. Altertavlen ble i 1961 ført tilbake til opprinnelig skikkelse. Den er fra første halvdel av 1600 tallet og skal opprinnelig være laget av Nils Snekker og Nils Lauritzen Maler.