Nåværende Romedal kirke er bygd i 1887 og innviet 23. november. Den gamle kirken, Peterskirken, var fra ca. 1250. Om det har ligget kirke her før vet man ikke. Peterskirken ble revet i 1886 og nåværende Romedal kirke ble bygget på samme sted. Plasseringen var antagelig bestemt av at her var det beste vadestedet over Starelva(Rauma).

Kirken ble innvidd av biskop Arnoldus Hille.

Formann i byggekomiteen var Lars Busvold, arkitekt var Schusseler fra Hamar og kirken ble bygget av byggmester Schussler fra Kongsvinger.

Sokneprest Gedde gav nye altertavle, Tiedemanns altermaleri fra Tyristrand kirke som framstiller Kristi Himmelfart.

Fra 1965 står den gamle altertavlen fra 1675, skåret av Johannes Larsen Skraastad, i kirken. Prekestolen som også er fra 1675 og skåret av Johannes Larsen Skraastad kom på plass samtidig.

Kirken ble pusset opp utvendig i 1957/58 og innvendig i 1963/65.