Stange kirke er en av våre eldste middelalderkirker og ligger i det grøderike kulturlandskapet opp for Mjøsa i det gamle Skaun.

Kirken omtales alt i 1225 i Håkon Håkonsens saga.

Arkeologiske utgravninger i 1986 viste at det har stått en eldre steinkirke på samme sted.

Utvidelsen mot nord ”Nykirken” ble bygd i 1703.

En brann i 1620 ødela alt treverk og skadet inngangsportalen. Inventar, tak og tårn er fra etter brannen.

Sakristiet er bygget i 1320.

Stange kirke er blitt landskjent gjennom Harriet Backers malerier ” Barndåp ” og ”Altergang ”. Hun var venninne med prost Kiellands søster og var gjest i prestegården mens hun malte sine kirkemotiver i 1899-1903.