Vallset kirke ble innviet 25. september 1850 av biskop av Oslobispen Arup. Kirken er bygget i tømmer, har bordkledning utvendig og er en korskirke. Det har stått en kirke på samme tomt tidligere. Den var bygget av tre og hadde også navnet Tomte kirke. Gamlekirken som var for liten ble revet for å gi plass til en ny kirke. Inventaret ble tatt vare på og plassert på loftet i den nye kirken. Da arbeidet med restaureringen av kirken til 100-årsjubileet i 1950 ble satt i gang kom prekestolen fra 1686 , altertavlen fra 1721 og 20 minnetavler alt gitt av bygdefolket på plass i kirken. Ved visitasen i 1961 kom madonnaen, jomfru Maria med barnet og diakonen St. Laurentius, begge  antakelig skåret på 1200 tallet, endelig på plass. I 2000 feiret Vallset kirke sitt 150-årsjubileum en hel uke til ende, 22.-29.oktober.Vallsetingene setter pris på kirken sin og viste det ved å samle inn betydelige summer og ved å legge ned mange dugnadstimer. Gulvene  ble slipt og lakket, nye stoler erstatter de fremste benkene, benkene malt, døpefonten restaurert, ny gulvløper skaffet til veie, orgelet ble restaurert og spillepulten flyttet, de gamle lampene i kirken ble bygd om til praktfulle lysekroner, kirkemuren pusset opp, parkeringsområdet fikk ny belysning  m.m. Nyanskaffelser, arbeid og dugnad er beregnet til ca. 1,5 millioner kr.