Stange kommune opprettet i 1976 en kunst- og kulturpris. Stangeprisen kan tildeles personer eller foreninger med tilknytning til kommunen som har gjort en betydelig kulturell innsats.

Frist for å komme med forslag på kandidater er 1. mai 2021.

Statuttene for tildeling er:

1.”Stange kommune utdeler hvert år en kunst- og kulturpris. Prisbeløpet fastsettes i forbindelse med de årlige budsjettbehandlinger.

2.Prisen tildeles personer eller organisasjoner som har gjort en betydelig kulturell eller kunstnerisk innsats. Prisvinneren må bo i eller på annen måte ha tilknytning til kommunen.

Prisen kunngjøres i lokalavisene og på kommunens hjemmeside. Begrunnete forslag på kandidater sendes inn innen fristen. Endelig vedtak i saken gjøres av formannskapet. Formannskapet er ikke bundet av de innkomne forslag.

Prisutdelingen skjer på en kulturkveld arrangert av kommunen. Sammen med prisen utdeles et diplom undertegnet av ordfører og rådmann.” Prisbeløpet er på kr. 30 000.

Følgende personer/organisasjoner har mottatt Stangeprisen:

2020Inger Maren Gjerlaug
2019Anna Helga Maagaard
2018Steinar Kjeverud
2017Norsk Motorhistorisk museum v/Dag og Ole Bækkedal
2016Jan Arne Berg
2015Arne  Næss Olstad
2014Odd Eikemo
2013
 
Terje Mølmen Moen
2012
 
Anne Flugstad
2011
 
Mona Vestli

2010

Marianne Olasdatter Strand

2009

Marius Langberg

2008

The Hoggorms

2007

Turid Standerholen/Leif Engebretsen

2006

Torill Støa Karseth

2005

Magnhild og Georg Lersveen

2004

Turnekompaniet

2003

Steinar Hagen

2002

Egil M. Kristiansen

2001

Rockegruppa Return

2000

Jan Baker

1999

Aslaug Groven Michaelsen

1998

Harald Hoel

1997

Hallstein Sletten

1996

Reidun Østli

1995

Thor Ola Engen

1994

Odvar Nordli

1993

Vallset kulturstier

1992

Anne Gry og Torleif Kippersund

1991

Ole Gjestvang

1990

Tord Kr. Horne og Ole Tronsrud

1989

Yngvild Fagerheim og Olav Starheim

1988

Tangen Mandskor
Vallset Musikkforening

1987

Bernt Carseberg

1986

Arne Arstad

1985

Oddvar Nordsveen

1984

Tordis Haugsveen

1983

Kåre Sørensens minnefond

1982

Anne Marie og Helge Heggen

1981

Stange historielag

1980

Oluf Furulund

1979

Anna Lundquist

1978

Sverre J. Mæhlum

1977

Normann Helger

1976

Steinar Sand