Når nye områder skal bygges ut, eller allerede bebygde områder skal omgjøres, vil det under igangsettelse av planarbeidet alltid kunngjøres og varsles om planoppstart.

Dette vil som oftest skje gjennom annonse i avis og på kommunens nettside, samt gjennom PlanDialog. Det vil også bli sendt direkte brev til berørte parter.

Så hold høye med din lokalavis for planer som kan få betydning for ditt lokalmiljø.