Ungdomsboliger i Ottestad
Stange kommune bygde i 2002 51 ungdomsboliger i Ottestad. Leilighetene fordeler seg på fire blokker med 3 etasjer. 5 leiligheter er tilrettelagt for funksjonshemmede. Kriterier for tildeling av leilighet er ungdom som er under 30 år ved innflytting. Maks botid er 5 år. Interesserte kan sende inn søknadsskjema til Stange kommunale boligforetak, postboks 214, 2336 Stange. Ønsker du mer informasjon ta kontakt med boliginspektørene Olav Frang eller Marit Harildstad.

Husleie
Husleien varier ut fra størrelse og beliggenhet.

Leilighetene er bygd i et tun med 4 blokker hvor det legges vekt på mye grøntarealer, med bl.a stort fellesareal.  Alle blokkene har egne utendørs fellesarealer. Det er i alt 33 to-roms og 18 tre-roms leiligheter. Alle med kjøkken, stue, bad, soverom og bod. Leilighetene varierer i størrelse fra ca. 44 til 65 kvadratmeter.  Alle har frittstående uisolerte sportsboder med tilhørende leskur. I tillegg har leilighetene i første etasje private utearealer på bakkeplan, de øvrige har balkonger.

Søknadsskjema kommunal bolig

Planskisse Ungdomsboliger i Ottestad