Tilrettelagte tjenester -  TT -  drifter 12 bofellesskap med samlokaliserte leiligheter i Stange kommune. Disse er lokalisert i Ottestad og Stange sentrum.  Hvis du ønsker å vite mer om våre bofellesskap, klikk deg inn på bofelleskapene. Her finner du relevant informasjon.