Besøksadresse:

Romedalsvegen 6
2335 Stange  
Tlf 954 61 932

Kine Lundsbakken

Kine Lundsbakken
Tlf 416 79 885

Avdelingsleder for fysioterapitjenesten

 

Torleiv Oppen

Torleiv Oppen
Tlf 917 03 216
Voksne og eldre

Hverdagsrehabilitering

Eva Strypet

Eva Strypet
Tlf 971 09 404

Stange kommunes Ambulerende Rehabiliteringsteam (StART)Marthe Bakken
 

Marthe Bakken
908 77 291

Døgnrehabilitering, Ottestad Helse- og omsorgssenter

Stange kommunes Ambulerende Rehabiliteringsteam (StART)

Tove Elisabeth Reinemo

Tove Elisabeth Reinemo
Tlf 976 05 842
Psykisk helse.

Frisklivssentralen

Lillian Salvesen

Lillian Salvesen
Tlf 416 79 877 
Barn, 0-18 år, hovedvekt på habilitering.

Tone Haugen Larsen

Tone Haugen Larsen
Tlf 416 79 876
Barn,0-18 år, hovedvekt på habilitering.

 

Dag Vidar Hanstad

Dag Olav Hanstad
Tlf. 94879755

fysioterpeut (vikar) Trim og Trivsel (prosjekt)

Gunvor Linneberg Maagaard

Gunvor Linneberg Maagaard
Tlf 48104995

Frisk Framtid i Stange kommune (prosjekt)

Laila Dufseth

Laila Dufseth
Tlf. 46928010

Ernæringsfysiolog og frisklivsskoordinator