Kulturnettverket Innlandet hadde åpen dag på Sanderud sykehus tirsdag 19. april. Stange kommune var representert ved Bjørn Granli (Stangehjelpa), Hege Kvisgaard (Stangehjelpa aktivitetshus) og Rolf Olav Hårseth (kulturkontoret). I tillegg til Stange, var Sør- og Nord-Odal, Kongsvinger, Ringsaker, Hamar, Elverum, Åsnes og Våler kommune representert. Sagatun brukerstyrt senter var også tilstede. Bredden i tilbud er stor.


Bjørn Granli (Stangehjelpa) og Edel Hoelsæther (Sanderud sykehus) her med en el-sykkel - noe som nå er en del av Stangehjelpa sitt aktivitetstilbud.

Leder for "Kultur og helsefremmende arbeid"-enheten ved Sanderud sykehus, Edel Hoelsæther forteller at formålet med en slik dag er å vise de innlagte ved Sanderus sykehus bredden av tilbud som finnes i kommunene rundt om. Gjennomsnittlig innleggelsestid er nokså kort og det er i kommunene at pasientene skal leve livene sine, sier hun. Derfor er det viktig å synliggjøre muligheter som finnes etter endt opphold på Sanderud sykehus. Men det er også et poeng at kommunene skal kunne både få og gi impulser til sitt psykiske helse (forebyggende) arbeid.