Stangehjelpa hadde 630 henvendelser iløpet av 2016 og av 473 saker som ble avsluttet opplevde hele 66,2 % å få det bedre. Vi hadde i gjennomsnitt 5,8 samtaler over gjennomsnittlig 5,1 måneder.

Resultatene viser at at folk som selv tar kontakt bruker færre timer og opplever bedring i større grad enn folk som blir henvist fra spesialisthelsetjenesten eller fastlegen.

Klikk for å lese hele rapporten: aarsrapport_2016.pdf (520 Kb)