Birgit får prisen for å ha levert viktige bidrag til fremtidens helsetjenester i kommunene ved oppbyggingen av Stangehjelpa.

Birgit Valla får overrakt Psykologprisen av visepresident Rune Frøyland«Hun våger å tre ut av rekkene, og er en god rollemodell for kommunepsykologer. Hun utfordrer myndigheter, stiller spørsmål ved egen praksis, og skaper samfunnsdebatt. Slik bidrar hun vesentlig til at hele profesjonen utvikler seg», uttaler juryen.

Les mer om prisutdelingen på psykologiforeningens sine sider