Fra venstre: Birgit Valla, Stangehjelpa, Inga Marte Thorkildsen (byråd for eldre, helse og sosiale tjenester) Karin Gustavsen (spesialrådgiver) Anna Tresse (byrådssekretær) Cecillie Engh (Spesialrådgiver) Bak: Endre Sandvik (kommunaldirektør) Stine Westrum (Fagforbundet) Janne Melsom-Hansen (spesialrådgiver). FOTO: Are Stenfeldt-Nilsen

Inspirerende besøk

-Meget inspirerende, oppløftende og hyggelig å være på besøk i Stangehjelpa uttrykte byrådsleder for eldre, helse og sosiale tjenester i Oslo; Inga Marte Thorkildsen.

"Oslofolket" er opptatt av å høre om alle områdene Stangehjelpa jobber i; førskole, barn og unge, foreldre, ungdom, eldre og alkohol/rus. Birgit snakker om paradigmer innenfor psykiske helsetjenester og hvordan "den medisinske modell" ufortjent har fått en sentral posisjon innenfor psykiske helsetjenester og hvordan det igjen styrer lover, regler og forskrifter som ligger til grunn for hvordan utøve psykisk helsehjelp. Birgits budskap er klart: Lovene må endres for at flere skal kunne yte god psykisk helsehjelp basert på det som virker for folk.

- I Stangehjelpa jobber vi etter en humanistisk tradisjon - med utgangspunkt i det folk selv ønsker hjelp til, sier Birgit. Delegasjonen fra Oslo viste stor interesse ovenfor akkurat dette. Videre ble Stangehjelpas endringsorienterte praksis foklart, samt hvordan FIT (Feedback Informed Treatment) spiller en helt sentralt som meta-analyseverktøy for å finne ut om den hjelpen som gis har noen effekt / gir resultater og mht hvordan de ansatte kan endre seg.