"I dag feirer vi ikke bare nye lokaler, men også en seksåring som har åpnet dører inn til det jeg mener er en ny verden - ikke bare for seg selv, men for veldig mange andre", sa Bent Høie i dag under sitt besøk i Stangehjelpa. Med seksåring sikter han til de seks årene som har gått siden Birgit Valla startet i det små på helsestasjonen som eneste psykolog.


Bent Høie, Birgit Valla og endel av de ansatte i Stangehjelpa

Bent Høie snakket med mange brukere av Stangehjelpa under sitt besøk og fikk på den måten bekreftet at Stangehjelpa yter hjelp slik de sier de yter hjelp. Han tok seg god tid og besøkte alle Stangehjelpas avdelinger etterfulgt at et møte hvor ledere i kommunen representert ved Thilla Marie Nerli Lerberg, Liv S. Langberg, Tove Nordli Selnes samt ordfører Nils A. Røhne fortalte om hvordan veien har vært sett ut fra lederperspektiv - fra Birgit Vallas spede start alene frem til dagens "fullblods" Stangehjelpa. 

Høie var tydelig begeistret for måten Stangehjelpa jobber på og mente at "Stangehjelpa-måten" representerer noe nytt som bør ut i hele landet. Spesielt bra synes han at det ikke er ventelister og at folk får hjelp raskt. 

Dagen ble avrundet med åpent hus, kaker og kaffe for alle kommunens ansatte.