Stadig økte krav til bedre resultater og gode behandlingsmetoder i kommunene er noe av bakgrunnen for valg av problemstilling. Rita har jobbet med psykisk helsearbeid i kommunen i flere år før masterstudiet og sier at flere av idéene som har materialisert seg i oppgaven stammer fra praksis.

Rita Oja
Rita Oja i Stangehjelpa har skrevet masteroppgave om brukerenes erfaringer med tilbakemeldingsverktøyet FIT.

- I mitt arbeid har jeg et ønske om at det jeg gjør sammen med brukeren er til hjelp. Brukermedvirkning er et virkemiddel for å forbedre og kvalitetssikre tjenestene. Tidligere forskning tyder på at brukermedvirkning er utfordrende å forankre i behandleres tenkning og samhandlingsrelasjon med brukeren. For å sikre brukermedvirkning anbefales FIT (Feedback Informed Treatment) som et verktøy, men det er lite forsket på hvordan brukere opplever bruken av FIT og om det oppleves av brukere at verktøyet faktisk bidrar til bedre innflytelse i behandlingen,  sier Rita. – Det var derfor nettopp dette jeg ønsket å utforske mer på.
 
Studien har en kvalitativ tilnærming. Det ble intervjuet 10 brukere fra to forskjellige kommuner. Det overordnete resultatet er at FIT hovedsakelig erfares som et positivt verktøy for brukermedvirkning og at brukere opplever behandleren mer som en likeverdig partner («medmenneske») når FIT brukes. FIT i seg selv
oppleves som et godt forståelses- og samarbeidsverktøy – vel og merke hvis verktøyet blir forklart på en god måte innledningsvis og brukt aktivt underveis.

- Jeg var også interessert i om det var noe som brukere erfarer som vanskelig ved bruk av FIT. Det denne studien viser er at det finnes noen utfordringer. Resultater kan gi økt kunnskap og forståelse for disse utfordringene og hvordan de kan løses. Behandlere som bruker dette verktøyet kan hente denne kunnskapen fra min studie, bli enda bedre til å bruke dette verktøyet og jeg ønsker at dette kan bidra til enda bedre tjenester for brukere i fremtiden.
 
KLIKK HER for å lese hele oppgaven