Av årsrapporten går det frem at Stangehjelpa har hatt en økning i antall henvendelser på 17% i forhold til 2016. Resulatene er også forbedret fra året før og Stangehjelpa yter bedre hjelp til de som har det vanskeligst.

I 2017 tok Stangehjelpa imot 790 henvendelser hvorav 49% gjelder voksne.

KLIKK HER for å lese årsrapporten.