RUST-teamet (Rus og Ungdom i Stange kommune) i Stangehjelpa har samlet en ressursgruppe som skal skape engasjement og fokus på rus og psykisk helse i kommunen vår. Ressursgruppen består av kommuneoverlege, lensmann, skoler, skolehelesetjeneste, SLR-koordinator, barnevern, ungdomskontakt, og på toppen av kransekaka: ungdomsrepresentanter! Vår egen forandringsfabrikk som består av ildsjeler fra elevådene ved ungdomssskole og videregående i Stange. Ungdommene var fantastiske!

Visjon: etablere fyrtårn (ildsjeler) ved alle arenaer der ungdom befinner seg. Det skal føles trygt å ha det vanskelig i Stange, det skal være nyttig å be om hjelp!