Med engasjement for brukerne: F.v. Therese Roksvold, Jenny Tenmann, Harveen Kaur og Thea Marie Hegge Sletten


Tre nye psykologer og en psykologstudent har begynt å jobbe i Stangehjelpa.

Av: Are Stenfeldt-Nilsen - 22.08.2017

- Spennende å jobbe med en så spredt gruppe brukere og at vi har så tydelig fokus på brukerne, sier Jenny Tenmann som jobber på team "Forebygging voksne" i Stangehjelpa.

Brukerperspektivet

 Felles for de fire er synet på hvem som skal være i sentrum ved psykisk helsehjelp; brukerene - eller "folk vi hjelper", som det heter i Stange. Det er en selvfølge vil mange si, men disse unge damene tar virkelig perspektivet innover seg og reflekterer over hva det vil si i praksis;
- Stangehjelpa fremstår annerledes enn andre steder fordi det er så utpreget brukerorientert, sier Therese. Ingen sekker blir tredt nedover hodene på folk. Vi spør hva som er viktig for de vi skal hjelpe, føyer hun til. Therese har tidligere jobbet på Statens barnehus hos politiet i Hamar, men jobber nå på "Team barn og unge" i Stangehjelpa.

 Harveen Kaur er i et deltidsvikariat (50%) for Julius Aas som fremdeles jobber 50%. Hun jobber på førskoleteamet med foreldre som har utfordringer.
- Spesielt opptatt er jeg av flyktninger og barn, men er åpen for alle slags folk, sier Harveen og fortsetter: At Stangehjelpa bruker "7 gode vaner" så integrert i utvikling av tjenesten synes jeg fantastisk!

 Harveen, Jenny, Therese og Thea Marie var nylig på "7-gode-vaner"-kurs holdt av Stangehjelpas leder Birgit Valla. Birgit holder sine etterhvert legendariske kurs i 7 gode vaner hver høst og hver vinter.

- Kult å jobbe så tverrfaglig som man gjør i Stangehjelpa, sier Thea Marie som er Stangehjelpas student høsten 2017. Hun skal være i praksis frem til januar 2018 og studerer psykologi ved UiO.
 - Jeg tar sats og sier jeg ønsker å være til hjelp for absolutt alle og kan snakke om hva som helst - at ingen sak skal være for liten eller for stor og at ingenting skal være tabu å snakke om.

Vi ønsker de fire nye medarbeiderne hjertelig velkommen til Stangehjelpa.