Om tjenesten
Kort beskrivelse Tilbudet gis ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter.
Vi har som målseting å gi gode, tilrettelagte og meningsfulle arbeids-, aktivitets- og opplæringstilbud.
Kriterier/vilkår Tilbudet gis til voksne innbyggere i Stange kommune som har et særskilt behov for et tilrettelagt arbeids- og/eller aktivitetstilbud.
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadsfrist for tilbudet er 1. mars hvert år.
Søknaden sendes til Søknaden fremmes på eget skjema som fås ved henvendelse til Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA), eller det kan lastes ned fra våre hjemmesider www.aakershagan.no.
Saksbehandlingstid Svar på søknaden blir sendt ut i første halvdel av mai.
Klagemulighet Klage på vedtak sendes til rektor ved ÅOA. Orientering om klageadgang, klagefrist og framgangsmåte følger melding om vedtak.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

For tiden er det mellom 50 - 60 personer som mottar et arbeids-/aktivitetstilbud ved ÅOA. For en del av disse er tilbudet kombinert med  et tilbud om voksenopplæring,

jf. kapittel II. Tilbudet varierer fra en halv dag til fire hele dager. Tilbudet er organisert i baser med fokus på et arbeids- eller aktivitetstilbud.

 

Arbeidstilbudet er tilpasset den enkelte arbeidstaker. Vi har følgende avdelinger/baser: Snekkerverksted, kantine, vev- og strikkeverksted samt vedproduksjon.

 

Aktivitetstilbudet tar utgangspunkt i den enkeltes muligheter og sterke sider og søker blant annet å utvikle samhandling, kommunikative ferdigheter, styrke bevegelse og fysiske ferdigheter samt gi opplevelser og erfaringer som kan fremme den enkeltes livskvalitet. Aktivitetene er organisert ut i fra ulike avdelinger/baser med fokusområder som: Friluftsliv, musikk, dans, drama, sansestimulering og avisgruppe.


ANNEN INFORMASJON

Arbeids- og aktivitetstilbudet ved ÅOA er hjemlet ut fra generelle føringer i lover og regelverk knyttet til kommunens ansvar for tilrettelegging av et arbeids- og aktivitetstilbud (dagsentertilbud) for mennesker med spesielle behov.

Tilbudet er gratis og det gis skyss til de av brukerne som på grunn av sykdom, skade eller lang reisevei har behov for transport. For personer som får betalt skyss til og/eller fra tilbudet blir det beregnet en egenandel halvårlig. I 2016 er egenandelen for de som benytter seg av tilbudet om skyss kr. 1 800,- pr. halvår.

 

Senterets åpningstid er fra kl. 08.00 – 15.30, mens tilbudet til brukerne er fra

kl. 09.00 – 15.00 (tirsdager til kl. 14.00). I jul og påske gjelder egne åpningstider.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Spørsmål om tilbudet kan stilles til ÅOA ved avdelingsleder på tlf. 62 56 24 60.
Besøksadresse Søster Borghildsveg 20, 2312 Ottestad
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-07-07