Om tjenesten
Kort beskrivelse Snoezelen-senteret er etablert som et supplement til det øvrige tilbudet ved Åkershagan opplærings- og aktivitetssenter (ÅOA).

Snoezelen-senteret har et helt spesielt fysisk miljø som gir unike muligheter for opplevelse og opplæring for alle mennesker. For mennesker med sammensatte lærevansker kan det fysiske miljøet i Snoezelen være med på å kartlegge betingelser
for læring og opplevelse som i vesentlig grad kan gi grunnlag for økt livskvalitet.

Snoezelen-senteret brukes også som en egen opplæringsarena for førskole- og grunnskolebarn samt voksne som har behov for helt spesielle læringsbetingelser.

Alle hjelpere må ha hjelperkurs for å følge bruker i Snoezelen som del av et opplæringstilbud, kontakt oss for nærmere informasjon på tlf. 62 56 24 60.
Kriterier/vilkår Snoezelen er først og fremst utviklet for å dyktiggjøre mennesker med sammensatte lærevansker. Det finnes erfaringer med Snoezelen innen psykiatri, for mennesker med senil demens, ADHD, autisme, generelle utviklingsforstyrrelser, sansedefekter og sanseintegrasjonsproblemer. Alle mennesker kan imidlertid ha godt av å oppleve Snoezelen for å finne tilbake til en bedre balanse og energi.

Det forutsettes avtale for all bruk av Snoezelen-senteret. Det er mulig å ha ekskursjoner i Snoezelen-senteret for studenter og fagfolk i ulike deler av skole- eller helsesektoren.

Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Søknadsfrist for bruk av Snoezelen som et opplæringstiltak er 1. mars. Avtale om ekskursjoner, studiebesøk eller andre besøk gjøres med ÅOA på tlf. 62 56 24 60.
Annen informasjon

OM TJENESTEN

Snoezelen betyr oversatt ”snuse” og ”døse”. Å snuse er å bruke en eller flere sanser aktivt for å få informasjon om omverdenen. Å døse betyr å dempe noe av den sansepåvirkning som hjernen mer eller mindre konstant mottar. Snoezelen kombinerer et behagelig miljø som stimulerer våre sanser med spesielle kombinasjoner av musikk, lyd, lyseffekter, vibrasjon, følbare inntrykk, ulike lukter samt muligheten for vannaktiviteter i terapibasseng.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Nærmere informasjon om priser og avtaler fås ved henvendelse til ÅOA på
tlf 62 56 24 60. For øvrig viser vi til egen brosjyre som kan fås ved henvendelse til ÅOA.
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2016-07-07